Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizerzand

Project visie Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizerzand

In de jaren 50 heeft Enkhuizen aan de noordzijde bij de binnenstad een stuk grond opgespoten ten behoeve van recreatie. Hierop is een passanten camping, het gemeentelijke zwembad, sprookjeswonderland, een dagstrand en een strook natuur gerealiseerd. In de loop der jaren zijn er veel kleine wijzigingen doorgevoerd waarbij de kwaliteit van het hele gebied onder druk is komen te staan. Daarnaast kampt het strand met afslag waardoor het strand steeds kleiner wordt. Om het gebied weer gereed te krijgen voor de toekomst, heeft de gemeente besloten een tender uit te schrijven voor de herinrichting van het gehele gebied. Een aantal regionale initiatiefnemers heeft samen met K3H deze inschrijving gewonnen.

Het plangebied bestaat grofweg uit een 3-drietal deelgebieden, te weten: Verplaatsing van de camping, een openbaar dagstrand en een nieuw vakantiepark. De drie verschillende deelgebieden zullen in relatie met elkaar ontworpen worden om te zorgen voor een eenheid tussen deze deelgebieden. Ook zal er gekeken worden hoe de verschillende functies elkaar kunnen versterken.

Verplaatsing van de camping

De bestaande camping voldoet niet meer aan de huidige eisen qua comfort en brandveiligheid. Daarnaast is de opstelling van de chalets dusdanig dat een aantal gebruikers profiteert van het geweldige uitzicht, maar de rest van de camping aan het zicht op het Ijsselmeer onttrokken is. Op de nieuwe locatie van de camping komt een verkaveling waarbij de velden op het water gericht zijn, zodat alle campingplaatsen zicht hebben op het Ijsselmeer. Hiervoor zijn een drietal verschillende modellen ontworpen waarbij de keuze en uitwerking in overleg met de campinggasten gemaakt zal worden.

 

Openbaar dagstrand

Het huidige dagstrand heeft een lengte van ca. 200 meter met een breedte van slechts enkele meters. Bovendien ligt het dagstrand achter de zomerdijk waardoor er vanaf de ligweide geen contact is met het water. Door het maken van een strekdam in het water ontstaat er een baai met een strandlengte van 1000 meter en een breedte van ca. 30 meter. Daarnaast komt er aan de buitenzijde van de strekdam de mogelijkheid om een strand ten behoeve van durfsport te realiseren. Het strand en durfstrand bieden plaats aan activiteiten voor verschillende leeftijds- en doelgroepen en is door de bevolking Enkhuizen al omgedoopt tot de doe-baai.

Nieuw vakantiepark

In de 17e eeuw was Enkhuizen een welvarende stad die z’n rijkdom dankte aan de visserij en de handel. In deze tijd groeide de stad uit tot één van de grootste steden in Nederland waarbij de grenzen van de stand bepaald werden door de stadsmuur met een 7-tal bastions. Deze grens is eeuwenlang zo gebleven en tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar. Eind 19e eeuw zijn een 2-tal bastions verdwenen waaronder het bastion bij het Enkhuizerzand. Wij laten deze bastion weer terugkeren in ons plangebied als een kleine binnenhaven. Zowel het vakantiepark als de binnenstad krijgen hierdoor een relatie met het Ijsselmeer.

 

Rondom de haven worden een aantal schiereilanden aangelegd met grachten ertussen, zodat alle woningen aan het water komen te liggen.

 

Voor de bebouwing van het vakantiepark is gekeken naar de boerenhoek. Hier staan binnen een helder en strak stedenbouwkundig kader stadsboerderijen, woningen en schuren naast elkaar en vormen ondanks de verschillende verschijningsvormen toch een eenheid. Ditzelfde principe hebben we ook gebruikt voor het vakantiepark zodat we met verschillende woninggroottes verschijningsvormen een eenheid kunnen realiseren die refereert aan het rijke verleden van Enkhuizen.

 

 

 

 

 

Plaats: Enkhuizen
Omvang: 34,4 ha
Oplevering: In ontwikkelingsfase

Meer zoals dit: