Duurzaamheid

Duurzaamheid

K3H Architecten heeft geconstateerd dat in de afgelopen 20 jaar groene en duurzame bouw een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een niche onderneming tot een belangrijke drijfveer van nieuwe bedrijvigheid. Van gebouwen zal naast een duurzaam karakter ook worden verwacht dat zij direct bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de mensen die erin wonen, werken en leren. De bouw van gebouwen en de exploitatie hiervan kunnen grote directe en indirecte effecten hebben op het gebied van milieu, de samenleving en de economie. Het toepassen van duurzaam en groene ontwerpen is bedoeld om de behoeften van deze gebieden in evenwicht te brengen door middel van een geïntegreerde aanpak om win-win-win oplossingen te creëren.

De belangrijkste doelstellingen van duurzaam ontwerpen zijn het verminderen of volledig vermijden van uitputting van essentiële hulpbronnen, zoals energie, water en grondstoffen. Het voorkomen van aantasting van het milieu als gevolg van de bebouwing en infrastructuur gedurende hun volledige levenscyclus. Het creëren van gebouwde omgevingen die leefbaar, comfortabel, veilig en productief zijn.

Gebouwen gebruiken middelen (energie, water, grondstoffen, enz.), genereren afval (van bewoner, bouw- en sloopafval) en stoten potentieel schadelijke stoffen uit in de atmosfeer. K3H Architecten, gebouweigenaren en bouwers worden geconfronteerd met de uitdaging om aan de vraag naar nieuwe en gerenoveerde faciliteiten te voldoen die toegankelijk, veilig, gezond en productief zijn.

In aanvulling op het begrip van duurzame ontwerpconcepten in de nieuwbouw, moedigen de voorstanders van duurzaam ontwerpen dit ook aan bij aanpassing van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw (ladder van stedelijke verduurzaming). Achteraf inbouwen in een bestaand gebouw kan vaak meer kosten-effectiever dan het bouwen van een nieuwe faciliteit. Het ontwerpen van grote renovaties en functiewijziging voor bestaande gebouwen met duurzame ontwerpkenmerken zoals onder andere lagere kosten van exploitatie en milieueffecten, kunnen de veerkracht van het gebouw vergroten.

Hoewel de definitie van duurzaam voortdurend in beweging is, worden er vier grondbeginselen door K3H Architecten aan gehouden.

Optimaliseer gebouwruimte, binnenklimaat en materiaalgebruik

Doordat de wereldbevolking blijft groeien (tot meer dan 9 miljard in 2050), zal daardoor gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bijkomende goederen en diensten blijven toenemen. Het is cruciaal om geïntegreerd en intelligent gebruik van materialen toe te passen. Een duurzaam gebouw is ontworpen om materialen te gebruiken en te hergebruiken in de meest productieve en duurzame manier over de gehele levenscyclus. Milieuvriendelijke materialen en de kwaliteit van het binnenmilieu hebben een positief effect op de gezondheid van de inzittenden, comfort, productiviteit en het milieu. Naast andere gebouwfuncties, maximaliseert een duurzaam gebouw daglicht, beschikt deze over de nodige ventilatie en vochtregulatie, optimaliseert ze akoestische prestaties en vermijdt het gebruik van materialen met een hoge uitstoot van chemische stoffen.

Optimaliseer energieverbruik

Als gevolg van de steeds toenemende vraag naar fossiele brandstoffen in de wereld, de bezorgdheid over energie-onafhankelijkheid en veilige energie alsmede de steeds duidelijker wordende effecten van de wereldwijde klimaatverandering is het verbeteren van de energieprestaties van bestaande gebouwen belangrijk voor het vergroten van onze energie-onafhankelijkheid. Het is essentieel om manieren toe te passen om de fossiele energievraag te reduceren, de efficiëntie te verhogen en het gebruik te maximaliseren van hernieuwbare energiebronnen. Voor de overheid en particuliere organisaties wordt het steeds belangrijker om het bouwen en exploiteren van energie neutrale gebouwen toe te passen als een manier om een aanzienlijke vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Optimaliseer de potentiële locatie en toekomstige flexibiliteit

Het creëren van duurzame gebouwen begint met de juiste selectie van locaties, met inbegrip van de behandeling van het hergebruik of de sanering van bestaande gebouwen. De locatie, oriëntatie en modellering van een gebouw beïnvloeden lokale ecosystemen, transport methoden en het gebruik van energie. Het is belangrijk om slimme groei principes op te nemen in het projectontwikkelingsproces, of het nou het ontwerpen van een nieuw gebouw of achteraf inbouwen in een bestaand gebouw betreft, ontwerpen moeten worden samengevoegd met verduurzamingsconcepten om een project succesvol te realiseren. Indien mogelijk, moet er gestreefd worden om ook eventuele toekomstige functies in het huidige ontwerp te integreren, hiermee rekening houdende met beukmaten en routing en technische ruimtes.

Optimaliseren van operationele en onderhoudskosten gebruik

Uitgaan van exploitatie en onderhoudsproblemen van een gebouw tijdens de voorontwerpfase zal bijdragen aan een betere werkomgeving, een hogere productiviteit, vermindering van energie en onderhoudskosten, zodat toekomstige faalkosten worden gereduceerd. K3H Architecten stimuleert de bouwers en het onderhoudspersoneel deel te nemen aan het ontwerpproces en de ontwikkelingsfasen om te zorgen voor een optimale exploitatie en toekomstig onderhoud van het gebouw. Wij houden materialen en systemen aan die eenvoudiger te reinigen en verminderd onderhoud benodigd zijn. Deze systemen vereisen minder water, energie en giftige chemicaliën en schoonmaakmiddelen om te onderhouden en zijn kosteneffectief en life-cycle kosten verlagend.
Door samen te werken met het uitvoerende personeel ontstaat er gebouw waarin mensen langdurig willen en kunnen wonen, werken en leren welke resulteert in duurzame relaties.