Winst Europese aanbesteding sportcomplex Dorper Esch Denekamp

Winst Europese aanbesteding sportcomplex Dorper Esch Denekamp

Groot nieuws!! De combinatie Noabers heeft de Europese aanbesteding voor de vernieuwbouw van het sportcomplex in Denekamp gewonnen!!

Noabers is een combinatie van aannemersbedrijf Niehof, Lammerink Installatiegroep, Leferink Architecten, Reimink Zwembadtechniek en K3H Architecten.

Algemene uitstraling
Sportcomplex Dorper Esch ligt in het buitengebied van Denekamp, vlakbij het schitterende natuurgebied Singraven. Het sportcentrum is een geïntegreerd onderdeel van een woonwijk die zich kenmerkt door een ruime opzet, groen karakter en kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Het is mede daarom van belang dat de vernieuwbouw van het sportcentrum bijdraagt aan een verbeterde uitstraling naar de directe omgeving van Dorper Esch. De bouwkundige schil van het sportcomplex wordt voor een belangrijk deel gehandhaafd, zeker aan de voorzijde (zichtzijde) van het bestaande gebouw ter plaatse van de sporthal en het doelgroepenbassin inclusief kleedaccommodatie en technische ruimten. De kwalitatieve upgrading van de uitstraling van het gebouw wordt aan de voorzijde vooral gerealiseerd  door aanpassing van de centrale entree. De upgrading mond uit in een transparant en uitnodigend entreegebied met een verbeterde zichtrelatie naar de bredere omgeving.

Centrale entreehal met horeca
Door de upgrading van de centrale entree met onder andere een “open” ontmoetingsruimte met een beperkte horecavoorziening, voelt de bezoeker zich niet alleen direct heel erg welkom voelen, maar is er ook sprake van  een overzichtelijke indeling van functionaliteiten. Vanwege de realisatie van het nieuwe wedstrijdbassin met kleedaccommodatie vindt een herpositionering van de kassa/receptie met backoffice plaats waarbij de kassa/receptie gecombineerd wordt met een horeca-uitgifte ten behoeve van de “open” ontmoetingsruimte. De kassa/receptie/horeca-uitgifte is centraal in de entreehal gesitueerd en heeft een goede zichtrelatie met komende en vertrekkende bezoekers. De ontmoetingsruimte in de centrale entreehal nabij de kassa/receptie/horeca-uitgifte wordt gerealiseerd met veel openheid en licht van buiten en bestaat uit een sfeervol en gezellig gedeelte met lounge-elementen en zitjes waar bezoekers ook tijdens daluren kunnen genieten van een drankje en een kleine versnapering. Vanuit de centrale entreehal zijn zowel de sporthal als het zwembad bereikbaar. Een vanzelfsprekende routing is aanwezig waardoor bewegwijzering overbodig is. De inrichting van de centrale entreehal weerspiegelt de aandacht voor alle bezoekers en doelgroepen. Er wordt een intieme, gezellige sfeer tot stand gebracht met veel aandacht voor de “menselijke maat”. Deze sfeer wordt één op één worden doorgevoerd in de multifunctionele ruimte waarvan zowel verenigingen als andere doelgroepen gebruik kunnen maken. De bestaande horeca of wel de “bruine kroeg” wordt getransformeerd naar een moderne en eigentijdse voorziening.

Sporthal
De renovatie van de sporthal wordt zodanig uitgevoerd dat als de bezoeker binnen staat, de indruk wordt gewekt van een volledig nieuwe binnensportvoorziening. De nieuwe sportvloer voldoet aan alle sporttechnische eisen van zowel binnensportverenigingen als het onderwijs. De kleed-, douche- en sanitaire ruimten hebben een ware metamorfose ondergaan waardoor een frisse uitstraling wordt gerealiseerd. De ingang aan de achterzijde van de sporthal wordt gehandhaafd voor het onderwijsgebruik.

Zwemzalen, routing en zichtlijnen
Het meest ingrijpende onderdeel van de vernieuwbouw van Dorper Esch betreft de aanpassing van het zwembadgedeelte. Er wordt onder andere een nieuwe zwemzaal met een wedstrijdbassin en een recreatieve strip gerealiseerd. Samen met de bestaande zwemzaal met doelgroepenbassin wordt een harmonieus geheel gevormd. De recreatieve strip is een verbindend element tussen de zwemzalen van het doelgroepenbassin en het wedstrijdbassin. Het doel van de recreatieve strip is een verblijfsfunctie die complementair is aan de beide zwemzalen. Na realisatie van het nieuwe wedstrijdbassin is het voor de bezoekers niet zichtbaar dat het oude wedstrijdbassin pas gesloopt is na realisatie van het nieuwe wedstrijdbassin.

Beide zwemzalen hebben een directe visuele relatie met de groene omgeving. Daarnaast is de kleurstelling en het materiaalgebruik van de nieuwe zwemzaal met het wedstrijdbassin, kleedaccommodatie en recreatieve strip afgestemd op de bestaande zwemzaal van het doelgroepenbassin met bijbehorende kleedaccommodatie. Het realiseren van goede zichtlijnen voor het veilig en verantwoord kunnen exploiteren van het
zwembadgedeelte is vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt wat goed is meegenomen in het ontwerp en realisatie. Uitgangspunt is dat door het realiseren van goed (over)zicht in met name de kleedaccommodaties, zwemzalen en recreatieve strip een minimale inzet van toezichthoudend personeel mogelijk is.

Aangename werkomgeving
Ook straks na de vernieuwbouw staat de bezoeker centraal in sportcomplex Dorper Esch en wordt deze ontvangen door enthousiaste medewerkers die een klantgerichte en klantvriendelijke houding hebben en uitstralen.  Voor de medewerkers is het van belang dat de vernieuwbouw van de accommodatie leidt tot een verbeterde functionele en aangename werkomgeving waar zij op een goede manier uitvoering kunnen geven aan hun werkzaamheden. Dit geldt voor alle onderdelen van de vernieuwbouw. Van centrale entree tot horeca, van sporthal tot zwembad, van algemene ruimten tot de kleedaccommodaties voor bezoekers en niet in de laatste plaats voor het te renoveren dan wel nieuw te realiseren kantoor en de te renoveren personeelsruimte inclusief kleedruimten.